MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Efektywna szkoła > Szacowanie wartości zamówienia – usługi eksperckie

Szacowanie wartości zamówienia – usługi eksperckie

28 maj 2018

W związku z realizacją projektu „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” [Projekt], w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-3016/17-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na świadczenie merytorycznych usług eksperckich w ramach Projektu.
Szczegóły w załączeniu.

Szacowanie zamówienia »

Formularz oferty »

• załącznik nr 1 Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych »

• załącznik nr 2 Ramowy program szkoleniowo-doradczy »

 

.