MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Efektywna szkoła > Rozeznanie rynku – usługi eksperckie

Rozeznanie rynku – usługi eksperckie

16 marzec 2018

W związku z realizacją projektu „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” [Projekt], w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-3016/17-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie merytorycznych usług eksperckich w ramach Projektu.

Rozeznanie rynku »

załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy »

załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych »

załącznik nr 3 Formularz oferty »

załącznik nr 4 Wykaz kwalifikacji i doświadczenia »

załącznik nr 5 Oświadczenie osoby fizycznej »

 

 

.