MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Efektywna szkoła > Szkoła Rozwoju Kompetencji i Wspomagania

Szkoła Rozwoju Kompetencji i Wspomagania

Informujemy, że obecnie trwa nabór do udziału w szkoleniach, w ramach projektu: „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego”.

Zapraszamy:
• Dyrektorów i Wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
• Nauczycieli – kierowników (liderów)zespołów przedmiotowych,
• Nauczycieli – kierowników świetlic szkolnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Z jednej szkoły/placówki może wziąć udział tylko jedna osoba.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udział w projekcie przedstawiciela z każdej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej jest szczególnie ważny w kontekście ogłoszonych przez MEN „Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019” oraz obowiązku monitorowania „kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” we wszystkich typach szkół.

MEN Kierunki rozwoju polityki oświatowej »
Letnia szkoła »

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione m.in.:
• szkolenie stacjonarne w wymiarze 72 godz. (9 dni),
• pobyt (noclegi i wyżywienie) w atrakcyjnej turystycznie miejscowości,
• zajęcia w grupach max. 16 osób,
• dwóch trenerów, spełniających bardzo wysokie wymagania kwalifikacyjne,
• doradztwo indywidualne (24 godz.) w r. szk. 2018/19.

Obecnie rekrutujemy uczestników na szkolenia:
Zamość, 14-16.09, 21-23.09, 28-30.09
Biała Podlaska, 14-16.09, 21-23.09, 28-30.09

W celu rezerwacji miejsca, osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o PILNE wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: Formularz online »

W przypadku pytań dotyczących programu szkolenia prosimy o kontakt z trenerem: tel. 600286628.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu.

.