Efektywna szkoła

Projekt „Efektywna szkoła – wsparcie kadry zarządzającej placówek oświatowych z województwa lubelskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych oraz
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

z terenu województwa lubelskiego, w tym min. 216 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach projektu:

1. Do końca 09.2019 r. min. 423 osób spośród 432 (w tym 328 kobiet i 104 mężczyzn) objętych wsparciem dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa lubelskiego, podniesie kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

2. Do końca 10.2019 r. w min. 432 szkołach/przedszkolach z terenu województwa lubelskiego wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa lubelskiego w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników.

Całkowita wartość projektu: 3 810 932,10 zł
Kwota dofinansowania: 3 211 853,57 zł
Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ O PROJEKCIE »